Cjenik usluga

Sve naše usluge i dijagnostičke postupke pružamo na najmodrnijoj opremi

CJENIK RADIOLOŠKIH PRETRAGA

 

MAGNETNA REZONANCIJA (MRI)

 

- 1 regija (mozak, kralježnica, abdomen…)

   1.600,00 kn

- svaka dodatna regija

   800,00 kn

- MR cijelog tijela

   5.000,00 kn

- Kontrastno sredstvo

   400,00 kn

 

 

VIŠESLOJNA KOMPJUTORIZIRANA

TOMOGRAFIJA (MSCT)

 

- Mozak, kralješnica (3 seg.), sinusi…

   700,00 kn

- Abdomen, toraks, zdjelica, hipofiza

   800,00 kn

- Abdomen i zdjelica

   1.400,00 kn

- Toraks i abdomen

   1.400,00 kn

- Toraks, abdomen, zdjelica

   2.000,00 kn

 

 

MAGNETNA ANGIOGRAFIJA (MRA)

 

- Donji ekstremiteti                                     

   3.600,00 kn

- Luk aorte i supraaortalni ogranci

   2.600,00 kn

- Glava i vrat bez kontrasta

   1.600,00 kn

 

  ULTRAZVUK

 

- UZV abdomena

   300,00 kn

- U muskoloskeletnog sustava

    300,00 kn

- Color doppler - arterija i vena nogu

   500,00 kn

- Color doppler - arterija i vena ruku

   500,00 kn

- Color doppler - karotidnih arterija

   300,00 kn

- Color doppler - V-B sliva

   300,00 kn

- Color doppler - karotida i V-B sliva

   500,00 kn

KONTAKT

PRATITE NAS