Kompjuterizirana

tomografija

Sve naše usluge i dijagnostičke postupke pružamo na najmodrnijoj opremi

KOMPJUTERIZIRANA TOMOGRAFIJA

(MSCT - Multislice Computed Tomography)

 

Napredak radiologijske i kompjuterske tehnologije omogućio je slikovni prikaz mnogobrojnih presjeka kroz razna područja ljudskog tijela u vrlo kratkom vremenu koje se mjeri desetinkama sekunde. Višeslojna kompjuterska tomografija ( MSCT ) ostvarila je detaljan anatomski prikaz presjeka ljudskog tijela uz značajno smanjenju izloženost zračenju, a kompjuterska rekonstrukcija snimanih presjeka u tri dimenzije omogućila je prostornu analize snimanog područja.

SOMATOM Sensation 16

Tijek pretrage

 

Pretraga traje približno 5 minuta, a u to vrijeme bolesnik mora ležati potpuno mirno jer i najmanje kretanje remete sliku i njezinu interpretaciju. Pretraga se provodi na dva načina, kao nativno snimanje i nakon intravenske primjene kontrastnog sredstva.

 

Kontrasno sredstvo

 

U kompjuteriziranoj tomografiji kontrastno sredstvo primjenjuje se kada to odredi liječnik, i to samo onda ako postoji promjena tkiva (patološki proces), i potreba za određivanje prirode procesa. Liječnik će Vas posebno upozoriti ako je potrebno primjeniti kontrastno sredstvo te će Vas pitati za sklonost alergijskim reakcijama. Kontrastno sredstvo se plaća zasebno.

 

Kontaindikacije

 

Pregled je kontraindiciran u nemirnih i nekomunikativnih bolesnika u kojih anestezija iz bilo kojeg razloga nije moguca.Kod bolesnika s alergijskom anamnezom MSCT se primjenjuje nakon provedene desenzibilizacije.

 

SOMATOM Sensation 16
SOMATOM Sensation 16
SOMATOM Sensation 16

KONTAKT

PRATITE NAS

SOMATOM Sensation 16
SOMATOM Sensation 16
SOMATOM Sensation 16
SOMATOM Sensation 16