MR cijelog tijela – sistematski pregled - Dijagnostika 2000