PRAVILA PRIVATNOSTI

O PRAVILIMA PRIVATNOSTI

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Poliklinika za radiologiju i neurologiju DIJAGNOSTIKA 2000, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Martićeva ulica 63A, 10000 Zagreb, OIB: 82332911055 (u daljnjem tekstu: DIJAGNOSTIKA 2000), kao voditelj obrade osobnih podataka potencijalnih klijenata i korisnika web stranice izradio je Pravila privatnosti.

Ova Pravila o privatnosti ("pravila") objašnjavaju kako DIJAGNOSTIKA 2000 prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su DIJAGNOSTICI 2000 dostupni korištenjem web stranice: https://dijagnostika2000.hr/

Pravila privatnosti primjenjuju se na sve usluge koje nudi DIJAGNOSTIKA 2000, pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati naše posjetitelje, partnere i korisnike naših usluga ( u daljnjem tekstu: ispitanici) s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima.

DIJAGNOSTIKA 2000 je posvećena zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, DIJAGNOSTIKA 2000 je "voditelj obrade", odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

DIJAGNOSTIKA 2000 kao pružatelj usluga web stranice zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Poliklinika za radiologiju i neurologiju DIJAGNOSTIKA 2000

Martićeva ulica 63A

10000 Zagreb, Hrvatska

E-mail: dpo@presido.hr

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potreba i zahtjeva, izvršavanje usluga ili za potrebe našeg poslovanja:

 1. u trenutku kada pristupite stranici https://dijagnostika2000.hr/ prikupit ćemo i vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom,
 2. situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu stranici https://dijagnostika2000.hr/ koje su vam prikazane,
 3. kada nas kontaktirate i zatražite pomoć ili postavite neko pitanje kako bismo ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima,
 4. kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva,
 5. kada nam postavite bilo kakav upit vezan uz naše usluge obradit ćemo vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita,
 6. kada nam pošaljete zahtjev za podacima i uslugama DIJAGNOSTIKE 2000 obradit ćemo vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita,
 7. ako želite poslati zamolbu za posao obradit ćemo podatke kao što je vaše ime, prezime, dob, zvanje, zanimanje, radno iskustvo, kontakt telefon i druge podatke koje sadržava vaša zamolba,

Gore navedene određene kategorije vaših osobnih podataka prikupljamo ili na temelju privole koja vam je prikazana prilikom dolaska na https://dijagnostika2000.hr/ putem skočnog prozora, ili na temelju legitimnog interesa (primjerice u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje https://dijagnostika2000.hr/

Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: dpo@presido.hr ili na adresu Martićeva ulica 63A, 10000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Molimo vas da obratite pažnju na obvezan obim podataka koji vas tražimo jer u slučaju da ne pružite tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili za vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće vam biti dopušteno uključivanje u istu, bez traženih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

 

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo direktno od vas?

Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od korisnika su sljedeće: ime, prezime, e-mail adresa, telefon.

Vaše osobne podatke prikupljamo radi:

 • izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge
 • korištenja svih usluga na web stranici https://dijagnostika2000.hr/
 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit i obradu vaših zahtjeva
 • statističke obrade podataka
 • poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga

Kakva prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od DIJAGNOSTIKA 2000 zatražiti sljedeće:

  
·       da vam omogući pristup vašim osobnim podacima

DIJAGNOSTIKU 2000 možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

 

·       zatražiti ispravak pogrešnih podataka

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.
·       zatražiti brisanje osobnih podatakaMožete tražiti od DIJAGNOSTIKE 2000 da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, DIJAGNOSTIKA 2000 bi mogla prestati biti sposobna za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su Vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), Vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

 

·       Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

 

·       podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju DIJAGNOSTIKA 2000 smatra legitimnom.

 

·       zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od DIJAGNOSTIKE 2000 prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila privatnosti.

Ukoliko smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i sigurnim IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider) koji se nalaze na području EU.

DIJAGNOSTIKA 2000 će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Sve ovlaštene osobe potpisuju izjavu o povjerljivosti.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što DIJAGNOSTIKA 2000 razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. DIJAGNOSTIKA 2000 će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje DIJAGNOSTIKU 2000 na čuvanje podataka (više pod ˝Koliko dugo će DIJAGNOSTIKA 2000 zadržati vaše osobne podatke? ˝ ).

U slučaju da ste nam dali privolu (primjerice, odabrali određenu kategoriju kolačića na korištenje), vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Razmjenjuje li DIJAGNOSTIKA 2000 podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti.

DIJAGNOSTIKA 2000 je članica Arsano Medical Group, koju čine najveće grupacije privatnih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj.

S obzirom na rast i razvoj Arsano Medical Grupe, a sve u svrhu kako bismo svojim klijentima pružili što veći raspon zdravstvenih usluga, moguće je da će se Arsano Medical Grupi pridružiti i druge privatne zdravstvene ustanove o čemu ćemo Vas obavijestiti navrijeme.

S kime obrađujemo Vaše podatke kao zajednički voditelji?

Pored DIJAGNOSTIKE 2000, Martićeva ulica 63A, 10000 Zagreb, OIB: 82332911055, u nastavku slijede podaci o zajedničkim voditeljima obrade (članice Arsano Medical Group, dalje u tekstu: „sporazumne strane“) s kojima je DIJAGNOSTIKA 2000 ugovorila da će u pogledu obavljanja poslovnih aktivnosti zajednički odlučiti o svrhama i načinima obrade osobnih podataka svojih ispitanika te će stoga biti zajednički odgovorni u skladu s člankom 26. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka u odnosu na obrade o čijim svrhama i načinu obrade zajednički odlučuju:

 • Poliklinika Uro centar, Ulica Vjekoslava Heinzela 20, 10000 Zagreb, OIB: 66095616969

Poliklinike Aviva, Trpinjska ulica 7, 10000 Zagreb, OIB: 01916835772

 • SPECIJALNA BOLNICA DR. NEMEC, Dalmatinskih brigada 30A, 51211 Matulji, OIB: 33728852158
 • Specijalna bolnica ARITHERA, Bukovačka cesta 1, 10000 Zagreb, OIB: 56449003085

 

Kategorije ispitanika čiji podaci se zajednički obrađuju su:

 • Zaposlenici
 • Pacijenti zajedničkih voditelja obrade
 • Zaposlenici i odgovorne osobe trećih strana, ugovornih partnera, klijenta
 • Savjetnici, suradnici i drugi profesionalni stručnjaci

 

Svrhe obrade podataka koji se razmjenjuju:

 • efikasnije vođenje evidencija i skrbi o pacijentima
 • provođenje revidiranih tehničkih, sigurnosnih i organizacijskih mjera zaštite podataka Sporazumnih strana
 • pružanje zdravstvene zaštite u skladu s uvjetima poslovanja Sporazumnih strana
 • omogućavanje postupka obračuna naknada za obavljeni rad i izvršavanja zakonskih obveza  te radi ispunjavanja prava i obveza između Sporazumnih strana ili u ime pojedine Sporazumne strane
 • prikupljanje i obrada podataka u svrhu suorganizacije zajedničkog dijela poslovanja
 • dijeljenje i obrada podataka vezano uz zajedničko pružanje šireg spektra usluga trećim stranama.

 

 

Kada dijelimo vaše osobne podatke, koristimo sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za račun DIJAGNOSTIKE 2000 mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije. U slučaju prijenosa podataka u SAD tražit ćemo vas dopuštenje s obzirom na posljedice presude ˝Schrems II˝ te proglašenje Privacy Shield-a nevaljanim. Također, ukoliko naš ugovorni partner ima sjedište u SAD-u revidirat ćemo postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

Svrhe u koje dijelimo podatke s našim pouzdanim partnerima su na primjer, potrebe marketinga, održavanja web mjesta https://dijagnostika2000.hr/ ispunjavanje ugovornih i zakonskih obveza i drugo. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Jednom godišnje radimo reviziju svih naših partnera kako bi znali da je zaštita vaših osobnih podataka i dalje na zahtijevanoj razini te da je u skladu sa važećim propisima.

Koliko dugo će DIJAGNOSTIKA 2000 zadržati vaše osobne podatke?

DIJAGNOSTIKA 2000 neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja.

Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših zakonskih i drugih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice i sigurnosnih razloga.

Svrhe u koje koristimo vaše podatke opisane su ovim pravilima, a ukoliko se vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini DIJAGNOSTIKA 2000 koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići".

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Druge web stranice

Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice https://dijagnostika2000.hr/ imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

DIJAGNOSTIKA 2000 nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana.

DIJAGNOSTIKA 2000 prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama.

DIJAGNOSTIKA 2000 odnosno odgovorne osobe imenovane od strane DIJAGNOSTIKA 2000 imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutoj društvenoj mreži, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, DIJAGNOSTIKA 2000 ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

DIJAGNOSTIKA 2000 koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a i Instagram-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

  
FACEBOOK ONLINEhttps://www.facebook.com/policy.php

INSTAGRAM ONLINE

 

https://help.instagram.com/519522125107875

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a i/ili Instagram-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

Na web stranici https://dijagnostika2000.hr/ DIJAGNOSTIKA 2000 kao voditelj obrade osobnih podataka ugradila je komponente tvrtke Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto društvenog povezivanja na internetu, online zajednica koja obično dopušta korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža služi kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili kako bi Internet zajednici pružila osobne ili informacije vezane za posao. Facebook svojim korisnicima dopušta izradu privatnih profila, upload slika i povezivanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Facebook je vlasništvo tvrtke Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ukoliko osoba koja se koristi Facebookom živi izvan SAD-a ili Kanade, voditelj obrade osobnih podataka je Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD samostalni je voditelj obrade.

Otvaranjem https://dijagnostika2000.hr/ ispitanikov preglednik će prikazati odgovarajuću Facebook komponentu  što je posljedica korištenja Facebook plugin-a. Pregled svih Facebook plugin-ova može se naći na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Za vrijeme ove tehničke procedure Facebooku je pružena informacija o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik.

U slučaju da ste kao ispitanik prijavljeni na Facebook, u isto vrijeme Facebook može detektirati svaki vaš pregled web mjesta https://dijagnostika2000.hr/. Ova informacija prikuplja se putem Facebook komponente i doznačuje se Facebook računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na bilo koji Facebook gumb integriran na web stranici https://dijagnostika2000.hr/, npr „Like“ gumb, ili ako ispitanik pošalje komentar, tada Facebook doznačuje navedenu informaciju osobnom Facebook računu ispitanika i time sprema osobne podatke.

Svaki put kad je ispitanik prijavljen na Facebook, a u isto vrijeme pristupa web stranici https://dijagnostika2000.hr/, Facebook će putem Facebook komponente primiti informaciju o tome. Ovo će se dogoditi bez obzira klikne li ispitanik na Facebook komponentu ili ne. Ukoliko ispitanik ne želi prijenos ove vrste informacije, isto može spriječiti tako da se odjavi s Facebook računa prije pristupa web stranici https://dijagnostika2000.hr/

ZA INSTAGRAM:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

 Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

DIJAGNOSTIKA 2000 zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.